Tel./fax: 045/547 98 12
Mobil: 0918 03 99 77
E-mail: iantd@iantd.sk

Kurzy potápania Rekreačné

Potápač na voľnej vode (OPEN WATER DIVER)

Tento program poskytne vyčerpávajúce školenie tým, ktorí sa chcú stať prístrojovými potápačmi a (alebo) hľadajú uplatnenie v profesiách, kde je potápane jednou z pracovných náplní. Kurz kladie dôraz na zručnosti a znalosti, ktoré sú potrebné pre rozvoj bezpečného začiatočníka, rozvíja istotu a zmysel pre zodpovednosť. Kvalifikuje potápačov pre ponory do max. hĺbky 18 metrov.

Pokročilý potápač na voľnej vode (ADVANCED OPEN WATER DIVER)

Tento kurz priamo nadväzuje na kurz Open Water Diver a umožní zvýšiť si kvalifikáciu pri potápaní na voľnej vode a získať viac praktických a teoretických skúseností. Tento program pripraví potápačov na ponory do hĺbok max. 30 metrov

Potápač záchranár (RESCUE DIVER)

Tento program ponúka pokročilému potápačovi rozšírenie jeho schopností a zručností v oblasti sebazáchrany a záchrany v rámci potápačského tímu. Kurz je dôležitý krok vo vývoji potápača a vedie ku zvyšovaniu bezpečnosti a sebaistoty. Taktiež je dôležitou požiadavkou pre ďalší profesionálny výcvik napr. pre kurzy Dive Master a Inštruktor potápania. Predpokladom pre absolvovanie kurzu je účasť v kurze Diver First Aid a Oxygen Provider.

Prvá pomoc pri potápačských nehodách (DIVER FIRST AID)

Tento program učí potápača jednať v prípade vzniku nehody, ktorá môže nastať behom potápania.

Prvá pomoc kyslíkom (OXYGEN PROVIDER)

Cieľom tohto kurzu je naučiť potápača používať kyslík ako jeden z významných prvkov prvej pomoci pri potápačských nehodách.

Potápač s EANx (NITROX DIVER)

Kurz oboznámi svojich absolventov s komplexom informácií potrebných na využitie Nitroxu (vzduch obohatený kyslíkom) ako dýchacieho média. Po jeho absolvovaní sú oprávnení používať obohatené vzduchové zmesi od 22-40% obsahu kyslíka s cieľom zvýšenia bezpečnosti a prevencie pred dekompesnou chorobou. Veľký dôraz je kladený na niektoré obmedzenia používania EANx, riziká spojené s manipuláciou a používaním zmesí s vyšším obsahom kyslíka, používanie špeciálnych potápačských tabuliek ako aj procedúry analýzy dýchacieho plynu. Certifikačný program Potápač s EANx možno vyučovať ako samostatný program alebo ho možno spojiť s radou iných pokračujúcich kurzov.

Pokročilý potápač s EANx (ADVANCED NITROX DIVER)

Tento program je určený na to, aby rozšíril znalosti Potápača s EANx. Vyškolí ho v používaní zmesí s obsahom kyslíku 22% až 40% pre pobyt na dne a až 50% pre dekompresné zastávky. Ďalej sa rozvíjajú praktické a teoretické schopnosti a zaisťuje sa lepšie chápanie koncepcie s EANx.

Hĺbkový potápač so vzduchom (DEEP AIR DIVER)

Tento program bol vypracovaný k zaisteniu kvalifikovaného výcviku tým pokročilým potápačom, ktorí sa potrebujú potápať so vzduchom do hĺbok max. 39 metrov. Tento certifikačný program poskytne uchádzačovi praktické skúsenosti, teoretické znalosti a schopnosti spojené s plánovaním hĺbkových ponorov. Je to prvý medzinárodne schválený program pre zaisťovanie správneho výcviku bezpečných potápačských techník pri hĺbkovom potápaní. Doporučuje sa, aby bol program vyučovaný v spojení programom Pokročilý potápač s EANx

Majster potápania (DIVE MASTER)

Tento program je určený na to, aby bol zaistený zodpovedný výcvik tých, ktorí chcú dohliadať na skupiny potápačov IANTD, vrátane potápačov s  EANx zmesami a na hĺbkových potápačov so vzduchom. Majstri potápania môžu po absolvovaní kurzu asistovať učiteľom potápania pri všetkých potápačských programoch IANTD vo voľnej vode, ale nemôžu vykonávať praktický výcvik, pokiaľ to nenariadi kvalifikovaný inštruktor IANTD .

© 2009 Copyright IANTD Slovakia, všetky práva vyhradené. Webdesign by: haaspress