Tel./fax: 045/547 98 12
Mobil: 0918 03 99 77
E-mail: iantd@iantd.sk

O IANTD - História

História IANTD

Profesionáli majú najlepší výstroj a nástroje, ktoré nie sú pre bežných amatérov dostupné. Tak asi musel uvažovať Dick Rutkowski, ktorý pracoval 33 rokov u National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), mimo iného ako koordinátor a vedúci výskumu v potápačskej a pretlakovej komore.

Aké nástroje a výstroj mal pri zrovnávaní na mysli? Predovšetkým Nitrox, nazývaný tiež "safe air", zmes používanú armádou už od roku 1912 pri nesčíselných zostupoch. Tiež priemysloví potápači používali už dlhý čas s úspechom túto zmes plynu. Športoví potápači sa však ďalej potápali so stlačeným vzduchom. Dick viedol tlakovú komoru na Floride a ošetroval mnoho z nich postihnutých dekompresnou chorobou. Tieto nehody by sa nestali, keby bol použitý Nitrox.

To bol dôvod, prečo Dick založil International Association of Nitrox Divers (IAND), prvú agentúru oprávnenú cvičiť a školiť rekreačných potápačov v používaní obohateného vzduchu Nitroxu (EANx) a udeľovať im medzinárodne platné osvedčenie. Zväz v nasledujúcich šiestich rokoch (tj. do r. 1991) certifikoval 2 500 potápačov cvičených v používaní Nitroxu, v roku 1995 ich bolo už 11 000 a IAND sa stala najväčším zväzom na svete, zaoberajúcim sa technickým potápačským výcvikom.

V roku 1991 prevzal vedenie IAND Tom Mount. Vložil do skratky ono "T" znamenajúcu "technický" (IANTD) a rozšíril tréningový program tak, že nie je založený na fixných ideáloch jedného muža, ale na skúsenostiach amerického námorníctva, NOAA a Miamské univerzity, na nej Tom viedol potápačský program. IANTD rozšírila rozsah certifikácii na hĺbkové ponory zo vzduchom a všetkými ostatnými dýchacími plynmi inými ako vzduch pre rekreačné potápanie a pre použitie pre technické potápanie. Ako priekopník tohoto odvetvia IANTD stanovila prvé medzinárodné uznávané normy a postupy spolu s pomocnými textami a postupmi výcviku.

V roku 1993 dosiahla prelom v poistení, nakoľko sa podarilo získať poistenie i pre inštruktorov technického výcviku.

IANTD Central Europe

Od januára 1997 je IANTD zastúpené i v ČR a na Slovensku. V roku 1998 bol usporiadaný prvý kurz s českým inštruktorom Tomášom Konárkom. Bolo vycvičených prvých 10 AEANx Inštruktorov. Začiatkom roku 1999 sa IANTD Central Europe podarilo ako prvému výcvikovému systému u nás rozšíriť ponuku kurzov o kurzy potápania s rebreathery Dolphin a Ray. V súčasnej dobe tieto kurzy vyučujú už 4 inštruktori. Ďalej sa rozšírila ponuka kurzov o kurzy EANx Gas Blender a Trimix Gas Blender (miešač plynov). Začiatkom roku 2001 si zvýšili niektorí inštruktori kvalifikáciu priamo v sídle IANTD na Floride o potápanie s trimixom a v  jaskyniach. Týmto sa rozšírila ponuka kurzov o technický program IANTD.

IANTD Central Europe udelila v roku 2000 viac než 500 certifikácií. Koncom roka 2000 bolo v Českej a v Slovenskej republike 26 aktívnych inštruktorov. Ďalších 12 uchádzačov ukončilo kurz koncom marca 2001.

Dňa 10.12.1999 bola IANTD Czech & Slovak udelená akreditácia Ministerstva školstva pre výcvik potápačov.

V roku 2000 došlo k prevodu licencie IANTD pre Českú republiku a Slovenskú republiku. Novým majiteľom sa stala firma IANTD Czech & Slovak s.r.o. V rokoch 2001 – 2002 došlo k rozšíreniu licencie o Poľsko a Maďarsko. Z toho dôvodu sa názov firmy v  roku 2002 zmenil z IANTD Czech & Slovak na súčasný názov IANTD Central Europe.

IANTD Central Europe stále usilovne pracuje na výrobe a aktualizácií manuálov a ďalších podporných materiálov pre výcvik. Ako jediná výcviková organizácia u nás môže IANTD ponúknuť väčšinu manuálov v českom jazyku. Používanie týchto materiálov je pre inštruktorov povinné! Materiály sa pravidelne aktualizujú v súlade s IANTD výcvikovými štandardami a podľa vývoja poslednej techniky.

IANTD Central Europe spravuje celú agendu spojenú s vydávaním potápačských certifikácií priamo. Certifikačné karty s diplomami sa vystavujú v administratívnom centre IANTD Central Europe v Prahe. To zaručuje inštruktorom veľkú flexibilitu. V praxi to znamená, že žiak môže v deň úspešného ukončenia kurzu ihneď obdŕžať svoju certifikačnú kartu s diplomom.

IANTD Slovakia

V roku 2002 získal zastúpenie pre Slovenskú republiku Rastislav Volovár, majiteľ spoločnosti LEHMANN s.r.o., ktorý je zástupcom aj v súčasnosti. Do tohto času vedenie celej agendy spravovala IANTD Central Europe v Prahe. V súčasnosti celá agenda, administrácia, spracovanie certifikácií má sídlo vo Zvolene. Registrácia a vydávanie certifikácií prebieha v spolupráci s IANTD Central Europe.

© 2009 Copyright IANTD Slovakia, všetky práva vyhradené. Webdesign by: haaspress