Tel./fax: 045/547 98 12
Mobil: 0918 03 99 77
E-mail: iantd@iantd.sk

O IANTD - Všeobecný prehľad

IANTD považuje za svoje poslanie propagovať športové potápanie, posilňovať vedomie zodpovednosti jednotlivca a vyvíjať vysoký výcvikový štandard v potápačskej komunite. IANTD zo všetkých síl usiluje o čestnosť, etiketu a férovosť. Veríme vo všeobecne platné princípy a prírodné zákony. Snažíme sa podľa nich žiť. Naše poslanie vidíme v nasledujúcich oblastiach:

Práca na verejnosti a záštita

Snahou IANTD je podporovať otvorený dialóg medzi potápačskou komunitou, zdieľať postupy riešení, pracovné postupy a techniky tých, ktorí chcú rozšíriť svoje potápačské skúsenosti. V záujme bezpečného potápania podporujeme slobodu výcviku prinášajúcich nové poznatky a postupy, ktoré sú po schválení zahrnuté do štandardov a postupov. IANTD je stále informované o vývoji potápania a zahrňuje ich do svojich potápačských aktivít.

Bezpečný potápačský systém

IANTD je presvedčené, že vedomie zodpovednosti každého športového potápača závisí jedine na odbornej znalosti a skúsenosti vo vode. Je úmyslom preniesť toto vedomie zodpovednosti na žiaka efektívnym výcvikom s tesným vzťahom medzi žiakom a učiteľom.

Zdokonaľovanie a rozvoj výcvikových kurzov

IANTD vyvinulo programy pre zvýšenie úrovne potápačských znalostí a vedomostí. Budeme tieto kurzy znovu formulovať na základe správ od inštruktorov, aby sme zlepšili a posilnili ich hodnotu pre našich členov. Budeme ďalej rozvíjať súbor základných hodnôt, ktoré sa vzťahujú k pokročilému a technickému potápaniu. IANTD štandardy a postupy boli vyvinuté preto, aby bolo možné uznať znalosti a vedomosti na každej kvalifikačnej úrovni IANTD po celom svete.

Podpora komunity

Veľa práce IANTD bolo vykonanej tak, aby podporovalo zmysel pre komunitu v potápačskom svete. Potápačská komunita, vzhľadom k svojej veľkosti, vyžaduje internú spoluprácu, aby mohla prosperovať a rásť; čokoľvek iného vedie k opaku.

© 2009 Copyright IANTD Slovakia, všetky práva vyhradené. Webdesign by: haaspress