Tel./fax: 045/547 98 12
Mobil: 0918 03 99 77
E-mail: iantd@iantd.sk

Nástenka Vraky Baltiku

Abeille

Remorkér nazývaný nesprávn? Abeille
Na pozici   54° 35’ 38,70" N a 018° 47’ 27,70" E  leží námo?ní parní remorkér obvykle nazývaný potáp??i Abeille. Tento vrak nebyl nikdy úsp?šn? identifikován a p?esné údaje o jeho stavb?, pr?b?hu služby na mo?i nebo okolnostech jeho potopení nejsou známy. Z výzkum? provedených na vraku vyplývá, že se pravd?podobn? jedná o plavidlo postavené na p?elomu devatenáctého a dvacátého století, které se potopilo p?ed rokem 1924. Jeho potopení pravd?podobn? není spojené s žádnými vojenskými událostmi.

technické parametry:
délka – asi 37,5 m
ší?ka – asi 7,4 m
pohon – parní stroj, t?i kotly «« Návrat

© 2009 Copyright IANTD Slovakia, všetky práva vyhradené. Webdesign by: haaspress