Tel./fax: 045/547 98 12
Mobil: 0918 03 99 77
E-mail: iantd@iantd.sk

Nástenka Vraky Baltiku

Delfin

Delfin

Vrak minolovky Delfin leží na dn? Gda?ské zátoky na pozici 54° 38’ 52,20" N a 18° 36’ 11,20" E, asi 4 námo?ní míle od Jastarni v hloubce 16 – 25 m.
Delfin je jednou z asi 560 d?ev?ných minolovek t?ídy YMS – Yard Minesweeper postavených v pr?b?hu druhé sv?tové války v USA. Delfin byl spušt?n na vodu 10. ?íjna 1942 v lod?nici Robert Jacob City Island v New Yorku. P?i spušt?ní na vodu dostal kódové ozna?ení
BYMS – 2211. Pozd?ji byl za?azen do služby v Britském vále?ném námo?nictvu a kone?n? 19. dubna 1948 byl zapojen do služby v polském námo?nictvu. Polské námo?nictvo koupilo od Velké Británie t?i lod? tohoto typu a pojmenovalo je Delfin, Foka a Mors. Pozd?ji bylo zakoupeno ješt? ?tvrté plavidlo této t?ídy pro pot?eby hydrografické služby. Delfin byl vy?azen ze služby 26. ?ervna 1957.
Je zajímavostí, že se jedná o plavidlo stejného typu, na kterém realizoval své výzkumné plavby oceánograf J.Y. Cousteau.

technické parametry:

výtlak – 277 t
délka – 41,9 m
ší?ka – 7,7 m
ponor – 2,4 m
pohon – dva dieselové motory GMC o výkonu 1000 koní, dva lodní šrouby
maximální rychlost – 12,6 uzl?
posádka 42 muž?

výzbroj:
jedno d?lo ráže 85 mm
4 kanóny ráže 12,7 mm«« Návrat

© 2009 Copyright IANTD Slovakia, všetky práva vyhradené. Webdesign by: haaspress