Tel./fax: 045/547 98 12
Mobil: 0918 03 99 77
E-mail: iantd@iantd.sk

Nástenka Vraky Baltiku

General Carleton

Plachetnice General Carleton of Whitby
Na pozici 54° 51’ "N a 18° 05’ "E  v hloubce asi 7 m leží vrak d?ev?né obchodní plachetnice General Carleton of Whitby. Tento bark byl spušt?n na vodu v roce 1777, jeho výtlak ?inil p?ibližn? 500 tun. Potopil se 27.zá?í 1785 p?i bou?i na mo?i. Na své poslední cest? vezl náklad prysky?ice a železa. V roce 1995 byl vrak prozkoumán potáp??i Centrálního námo?ního muzea v Gdyni. Bylo vyzdviženo mnoho zajímavých p?edm?t?, které doplnily sbírky tohoto muzea.

technické parametry:

p?ibližná délka – 40 m
p?ibližná ší?ka – 40 m«« Návrat

© 2009 Copyright IANTD Slovakia, všetky práva vyhradené. Webdesign by: haaspress