Tel./fax: 045/547 98 12
Mobil: 0918 03 99 77
E-mail: iantd@iantd.sk

Nástenka Vraky Baltiku

Goya

Goya

Vrak lodi Goya leží na pozici 55° 12’ 02"N a 18° 18’ 36"E ve vzdálenosti 20 mil od V?adyslawowa. Vrak leží na kýlu na dn? v hloubce 75m. Nejmenší hloubka na vraku je 48 m. Je siln? pokryt sít?mi  a stejn? jako v p?ípad? vrak? lodí Wilhelm Gustloff a Steuben je na n?m zakázáno potáp?ní.

Stavba lodi Goya byla zahájena v roce 1939 v norské lod?nici Avers Mek.Verkst. A/S. Její stavbu si objednal rejda? A/S Ludwig Mowinkels Rederi Bergen.
Když N?mci vtrhli do Norska, plavidlo zabavili a dokon?ili jeho stavbu. V dubnu 1940 byla Goya spušt?na na vodu.
6. ledna byla oficiáln? za?azena do služby v n?meckém vále?ném námo?nictvu. Nejd?íve plnila funkci pomocné lodi a plovoucího skladu pro n?mecké ponorky operující v Baltu. V ?ervnu 1943 dostala novou funkci a dále sloužila jako plovoucí základna pro 27. ponorkovou flotilu- 27 U-Boot Flotylle. Od srpna 1943 pak plnila funkci cvi?ného cíle pro posádky 24. výcvikové ponorkové flotily. V roce 1944 byla lo? p?emalována a získala maskovací nát?r a dále sloužila jako transportní lo? pro n?mecké vojáky. V dubnu 1945 vyplula z polského p?ístavu Hel na svou poslední plavbu. Odvážela n?mecké vojáky a civilisty, kte?í prchali p?ed blížící se rudou armádou. 16. dubna byla torpédována ruskou ponorkou L – 3 a 17. dubna v 0.40 se potopila. Historické zdroje uvádí, že p?i potopení lodi zahynulo 7 tisíc lidí.
 
technické parametry:

výtlak – 10 600 t
délka – 141,2 m
ší?ka – 17,4 m
ponor – 7,8 m
maximální rychlost – 12,6 uzl?
pohon - dva sedmiválcové dieselové motory B&W o výkonu 8400 koní«« Návrat

© 2009 Copyright IANTD Slovakia, všetky práva vyhradené. Webdesign by: haaspress