Tel./fax: 045/547 98 12
Mobil: 0918 03 99 77
E-mail: iantd@iantd.sk

Nástenka Vraky Baltiku

Gustloff

Wilhelm Gustloff

Vrak lodi Wilhelm Gustloff leží na pozici 55° 07´29" N a 17° 42´ 13" E asi 20 mil na sever od ?eby. Nejmenší hloubka na vraku je 35m, dno je v hloubce 47m. V padesátých letech byl tento vrak velmi intenzivn? zkoumán ruskými potáp??i, kte?í zcela rozebrali jeho st?edovou ?ást. Dodnes se tak zachovala jen malá ?ást p?íd? a zá?. Stejn? jako v p?ípad? vrak? lodí Goya a Steuben je i potáp?ní na vraku Wilhelma Gusloffa zakázáno.  

Osobní lo? Wilhelm Gustloff byla spušt?na na vodu 5 dubna 1937 v lod?nici Blohm  & Woss v Hamburku. Její stavbu financoval rejda? Deutshe Arbeitsfront. 2.dubna 1938 lo? vyplula na svou první plavbu po Severním mo?i. M?la sloužit jako výletní lo? pro n?mecké d?lníky. Takto se však plavila asi jen rok.
Brzy za?ala sloužit n?mecké Kriegsmarine, ú?astnila se nap?íklad evakuace n?meckých jednotek Kondor ze Špan?lska do N?mecka. 22. zá?í byla oficiáln? za?azena do služby v n?meckém vále?ném námo?nictvu jako nemocni?ní lo?.
Od dubna do ?ervna roku 1940 pak plnila tuto funkci pro n?mecké ran?né vojáky, kte?í se ú?astnili Norské ofenzivy. V listopadu 1940 byl Wilhelm Gustloff za?azen do služby v polské Gdyni, kde plnil funkci hotelu pro posádky ponorek 2. ponorkové flotily - 2. Unterseeboote  Lehr Division. Tuto funkci plnil až do roku 1945. B?hem této doby ani jednou nevyplul na mo?e.
Až v roce 1945 byl stejn? jako Goya a Steuben použit k evakuaci n?meckých vojsk a civilního obyvatelstva, které prchalo p?ed blížící se rudou armádou. Byl potopen 30. ledna 1945 ruskou ponorkou S 13, r?zné zdroje uvádí, že na n?m zahynulo 6 – 9 tisíc lidí. Pat?í tak k jedné z nejv?tších námo?ních tragédií v historii.


«« Návrat

© 2009 Copyright IANTD Slovakia, všetky práva vyhradené. Webdesign by: haaspress